Bred handlingsplan for det ny Skoleråd

Fokus på kvalitet og effektivitet i den enkelte folkeskole bør være udgangspunktet, mener DA.

Formandskabet for Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen (Skolerådet) har i dag offentliggjort sin første beretning om folkeskolen.

Rapporten anbefaler bl.a., at løbende test anvendes aktivt som middel til at skabe forbedringer i skolen – og bruges allerede fra 2007.

Formandskabet vil i de kommende år indsamle viden om og iværksætte yderligere undersøgelser af følgende områder:

  • Negativ social arv – identifikation af elever med behov for særlig indsats og betydning af nye evalueringsredskaber
  • Effekt af specialundervisning
  • Indvandrere og efterkommere – sikring af bedre sproglige og faglige kompetencer
  • Ledelse og forældresamarbejde
  • Overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse – fokus på andelen af unge der ikke får en ungdomsuddannelse

Konsulent i DA, Berit Kjær Petersen:

”Jeg er bange for, at indsatsen breder sig over for mange områder. Der sættes ikke tilstrækkelig fokus på, at ca. en femtedel af de unge forlader folkeskolen uden at være i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Formandskabets beretning bør indeholde en årlig vurdering af tilstanden i folkeskolen – baseret på bl.a. eksamenskarakterer og udgifter pr. elev. En sådan benchmarking skal sikre højere kvalitet og effektivitet i folkeskolen. Skoler, der gør en god og effektiv indsats, bør identificeres, så andre skoler kan lære af det.”

Uddannelse
26. februar 2007
KONTAKT