Kvaliteten skal med i EUD-fornyelse

Regeringen har i dag fremlagt et lovforslag om modernisering af erhvervsuddannelserne.

Lovforslaget indebærer bl.a.:

  • Justering af uddannelsernes formål og øget internationalisering
  • Ændring af indgangsstrukturen, idet de nuværende 7 fællesindgange afløses af indtil 12 fællesindgange
  • Fornyelse af grundforløbet, så både elever med svagere uddannelsesforudsætninger og elever med stærke uddannelsesforudsætninger tilgodeses
  • Bedre muligheder for trindeling af uddannelser og for niveaudeling
  • Muligheder for bedre uddannelsesdækning gennem en styrket analyse- og prognosevirksomhed og etablering af udviklingsudvalg
  • Styrkelse af læreruddannelsen og efteruddannelsen af lærere.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Forbedring af erhvervsuddannelserne skal ses i sammenhæng med lovforslaget om tidlig vejledning i folkeskolen, bedre brobygning mellem folkeskole og ungdomsuddannelse samt øget vejledning til unge, som er faldet fra en ungdomsuddannelse. Arbejdsgiverne hilser denne samlede indsats velkommen, som givet vil medvirke til, at flere unge får en uddannelse.

En trussel mod forbedringen af erhvervsuddannelserne er, at ikke alle erhvervsskoler har det ledelsesmæssige og økonomiske råderum til at realisere lovforslagets intentioner. Vi hører desværre fra mange arbejdsgivere, at kvaliteten af skoleopholdene, som i gennemsnit udgør ca. 1/3 af uddannelsen, er faldet på erhvervsskolerne, især fordi skolerne reduceres lektionsantallet og skærer ned på de timer, hvor der er lærere til stede i undervisningen. En undersøgelse fra Århus Amt viser, at praktikvirksomheder opfatter skoleperiodernes længde, placering og kvalitet som den største barriere for at tage flere lærlinge i praktik.

Regeringen bør derfor sikre, at forbedringen af uddannelserne kommer til at gå hånd i hånd med en sikring af kvaliteten af skoleperioderne. Praktikvirksomhederne vil derved i højere grad opleve en helstøbt og forbedret erhvervsuddannelse, hvor skoleophold og virksomhedspraktik spiller godt sammen.

Uddannelse
28. februar 2007
KONTAKT
LINKS
Regeringens lovforslag