Folkeskoleelever skal kende arbejdsmarkedet

Undervisningsministeren har i dag fremlagt et nyt forslag i folketinget, der indeholder krav om tidligere vejledning i folkeskolen

Lovforslaget medfører blandt andet:

  • Præcisering af indholdet i uddannelsesplanerne
  • Krav til vejlederes uddannelse
  • Forenkling og målretning af brobygningsordningen, samt en udvidelse til også at gælde i 9. klasse
  • Mulighed for at få tilknyttet en mentor
  • Den opsøgende vejledning udvides til at omfatte alle unge under 25 år, der ikke er påbegyndt eller er faldet fra en ungdomsuddannelse

Konsulent Thomas Q. Christensen

”De unge skal have en uddannelse, der matcher arbejdsmarkedets behov. De skal ikke bruge unødvendig lang tid i uddannelsessystemet, fordi de valgte forkert fra start.

Der er et reelt behov for at styrke vejledningsindsatsen overfor de svageste elever i folkeskolen. Men lovforslaget er desværre alt for ensidigt rettet mod vejledning om uddannelse. Der er alt for lidt fokus på vejledning om det arbejdsmarked, som i den sidste ende skal ansætte de unge.

Vejledningen skal bygge på konkret viden om arbejdsmarkedet. Der skal derfor opstilles reelle krav til undervisningen i folkeskolens fag om uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. Den uddannelsesplan, den enkelte elev skal udarbejde, skal ikke blot indeholde et bud på, hvilken ungdomsuddannelse eleven vil påbegynde, men også hvad eleven vil beskæftige sig med på arbejdsmarkedet.

Bedre vejledning kan dog ikke erstatte gode kvalifikationer fra grundskolen. Hvis gennemførelsen på ungdomsuddannelserne skal øges, så skal fagligheden i folkeskolen også styrkes.”

Uddannelse
28. februar 2007
KONTAKT