OECD: Flere indvandrere skal i arbejde

OECD konstaterer i ny rapport, at integrationen af indvandrere er på rette spor, men der er stadig meget at forbedre

Rapporten giver på en række punkter et godt billede af status for integrationen i Danmark, men desværre indeholder rapporten også et par faktuelle fejl.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Integrationen af indvandrere i Danmark går i disse år bedre end nogensinde. Mange indvandrere kommer i job og mange flere unge får f.eks. en erhvervsuddannelse. Samtidig kan vi konstatere, at de forbehold over for indvandrere, som for 10 år siden forekom både blandt medarbejdere og ledelse på virksomhederne, nu er væk.

OECD bruger mere end 10 år gamle tal, når de fejlagtigt konkluderer, at diskrimination er et problem på danske arbejdspladser. Det er simpelthen ikke rigtigt. Indvandrere er velkomne på de danske arbejdspladser

Kombinationen af klare krav og målrettede tilbud til indvandrerne har styrket deres tilknytning til arbejdsmarkedet markant. Det har også været afgørende, at virksomhederne har haft brug for den ekstra arbejdskraft.

Dette positive integrationsarbejde skal ikke sættes over styr. For det vil hæmme integrationen, hvis flere kommuner følger Københavns Kommune, som med politisk regulering er ved at rejse mure mellem indvandrere og deres kolleger.

Selv om det går godt, er der stadig meget at gøre. Indvandrere – ikke mindst efterkommere – klarer sig alt for dårligt i det danske uddannelsessystem. Her er det nødvendigt at sætte massivt ind, og det skal ske allerede i daginstitutionerne, som også OECD påpeger.”

Arbejdsmarked
5. marts 2007
KONTAKT
LINKS
The Labour Market Integration of Immigrants in Denmark (pdf)