International lønstatistik 4. kvartal 2006

  • Fortsat lav international lønudvikling

Samlet var årsstigningstakten for timefortjenesten i 4. kvartal 2006 for landene i DA’s Internationale Lønstatistik 2,3 pct. inden for fremstilling, 1,6 pct. inden for bygge- og anlæg, samt 2,6 pct. inden for handel, jf. tabellen side 2. I samme periode var årsstigningstakten i Danmark hhv. 3,2 pct., 3,7 pct. og 2,9 pct.

Den sammenvejede stigningstakt for statistikkens lande ekskl. Danmark illustrerer tendensen i den generelle lønudvikling i udlandet. I 4. kvartal 2006 lå årsstigningstakterne inden for alle tre hovedbrancher lavere i udlandet end i Danmark, hvilket har været tilfældet i de seneste ni kvartaler.

Storbritannien og Norge havde i 4. kvartal 2006 de højeste årsstigningstakter (4,8 og 4,6 pct.) inden for fremstillingsvirksomhed blandt statistikkens lande. Fire lande i statistikken - Tyskland, Holland, USA og Japan - havde en lønudvikling inden for fremstillingsvirksomhed under 2 pct. i 4. kvartal 2006, jf. figuren nedenfor.

Den elektroniske publikation International Lønstatistik 4. kvt. 2006 viser stigningstakter for de enkelte lande opgjort for fremstilling, bygge og anlæg samt handel.

Metode

Statistikken indeholder lønoplysninger for Danmark og Danmarks 11 største samhandelslande: Tyskland, Storbritannien, Sverige, USA, Frankrig, Holland, Italien, Belgien, Japan, Norge og Finland.

Den samlede lønudvikling i udlandet, jf. tabellen side 2, er baseret på en sammenvejet beregning for de nævnte lande. Hvert land indgår i beregningen med den vægt, som de bidrager med i beregningen af det effektive kronekursindeks.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
2. marts 2007
LÆS MERE
Printvenlig versionTabel