Alt for mange lukkedage

En fuldstændig uacceptabel udvikling, mener DA

Ministeriet for Familie- og forbrugeranliggender har netop offentliggjort en undersøgelse om antallet af åbningsdage i daginstitutioner.

Undersøgelsen er den første, der dækker alle kommuner i 2006 og 2007 og viser:

  • at antallet af åbningsdage er faldet med næsten en dag i 2007.
  • at antallet af åbningsdage varierer kraftigt fra kommune til kommune

Berit Kjær Petersen, Konsulent i Dansk Arbejdsgiverforening siger:

Udviklingen i antallet af lukkedage er fuldstændig uacceptabel og ødelæggende for forældrenes mulighed for at kunne arbejde.

Har vi reelt pasningsgaranti i Danmark, for hvor mange forældre vil lade sine børn passe i en fremmed institution, når den vante institution holder lukket?

I lyset af regeringens kvalitetsreform, hvis formål er at styrke kvaliteten i den offentlige sektor, bør kommunernes brug af lukkedage afskaffes, hvis det hæmmer forældrenes mulighed for at kunne arbejde. Kommunerne skal som minimum undersøge pasningsbehovet på de relevante dage, før der udmeldes evt. lukkedage.

Arbejdsmarked
15. marts 2007
KONTAKT