Færre unge søger praktikplads

Færre praktikpladssøgende bør skærpe fokus på rekruttering af unge til erhvervsuddannelserne.

Antallet af elever, som søger praktikplads, er i januar 2007 faldet med 30 pct. i forhold til 2006. 4.800 søger praktikplads.

Over 65.000 har praktikplads på en virksomhed. Det er en stigning på 9 pct. i forhold til 2006.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Udviklingen i praktikpladstallene viser ingen tegn på afmatning – tværtimod. Sammenlignet med januar 2006 har flere unge fået praktikplads og færre unge søger praktikplads. Vi skal mange år tilbage for at finde så mange unge med praktikplads som i dag.

Det er en fin start på 2007, som vi må glæde os over. Den positive udvikling bør imidlertid også gøres til genstand for strategiske overvejelser om rekruttering af den fremtidige arbejdsstyrke.

Mangel på praktikpladser er ved at ændre sig til mangel på kvalificerede unge. Det er derfor vigtigt, at både det politiske system og de råd og udvalg som rådgiver undervisningsministeren om erhvervsuddannelser, fokuserer mere på rekruttering af unge til erhvervsuddannelser i stedet for den tilbagevendende diskussion om praktikpladser.”

Uddannelse
27. marts 2007
KONTAKT
LINKS
EUD praktikplads­situationen, januar 2007