Dansk Arbejdsgiverforening har den 29. marts 2007 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Høring over udkast til lovforslag om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) skal hermed afgive sine kommentarer til lovudkastet.

DA kan tilslutte sig, at den nye uddannelse retter sig mod unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, blandt andet unge med svære bevægelseshandicap, multihandicappede unge, unge med autisme, unge med ADHD eller andre psykiske lidelser samt unge med erhvervet hjerneskade. Uddannelsen skal give de unge kompetencer, så de kan leve et selvstændigt og aktivt voksenliv, hvor muligheder og færdigheder afprøves. Samtidig skal uddannelsen give den unge tilknytning til et ungdomsmiljø, hvor der kan gøres nye sociale erfaringer.

Lovforslaget lægger op til, at praktik i virksomheder og institutioner er en obligatorisk del af uddannelsen. Praktikken skal bibringe den unge arbejdserfaring, tilknytning til arbejdsmarkedet og viden om forholdene på en arbejdsplads. Lovforslaget angiver ikke, hvorledes praktik i virksomheder tilvejebringes og formidles. DA lægger til grund, at det sker i et samarbejde mellem kommunerne, som har ansvaret for uddannelsen og relevante aktører på det lokale arbejdsmarked.

DA ønsker at fremhæve, at praktik i en virksomhed er ulønnet, idet de unge lever af førtidspension eller tilsvarende offentlig ydelse. Praktikpladserne fremskaffes af kommunerne gennem de kontakter, som UU-centrene allerede har til virksomhederne. Det er frivilligt for virksomheder at tage de unge med særlige behov og praktik finder alene anvendelse, såfremt det er relevant og hensigtsmæssigt for den unge at opholde sig på en virksomhed.

DA har ingen ændringsforslag har til lovudkastet.

KONTAKT
Publiceret:
2. april 2007