Arbejdsmarkedet er velfærdssamfundets krumtap

Af direktør Henrik Bach Mortensen, Dansk Arbejdsgiverforening

I Dansk Arbejdsgiverforening er vi fuldstændig klar over, at det er en investering at skabe et helt nyt beskæftigelsessystem, hvor kommunernes og statens systemer lægges sammen, og vi ved også, at der kan opstå indkøringsvanskeligheder. Når vi på den anden side har en klar forventning om, at indkøringsvanskelighederne ikke går ud over de kunder, som centrene skal betjene, så skyldes det flere forhold:

Det er kommunerne selv, der har bedt om at få beskæftigelsescentrene til de nye kommuner. Vi har derfor også en forventning om, at de har gjort sig tanker om, hvad det kræver at få de nye centre til at køre og hvordan de skal implementeres.

Man skal huske på, at kunderne til de nye jobcentre er både borgere og virksomheder.

Virksomhederne er dybt afhængige af, at arbejdsmarkedet og beskæftigelsespolitikken fungerer optimalt. Det er ikke kun et spørgsmål om den enkelte virksomheds tilfredshed, men også om at fastholde den positive vækst og beskæftigelsesudvikling, vi har oplevet de seneste år. Alle er opmærksomme på, at velfærdssamfundet står over for dramatiske udfordringer i årene fremover med flere ældre og færre unge på arbejdsmarkedet, og det er derfor afgørende, at vi bruger den øjeblikkelige medvind til at få skabt flest mulige jobs – jo flere arbejdspladser, der bliver skabt nu, jo bedre er chancen for, at vi kan finansiere velfærdssamfundet fremover.

Vi har i øjeblikket en enestående mulighed for at få de ledige, der ikke umiddelbart matcher virksomhedernes behov, ud på arbejdsmarkedet, fordi der er en meget stærk efterspørgsel på alle slags arbejdskraft. Det er nu, kommunerne skal handle, hvis de vil hjælpe de borgere, der står med de svageste forudsætninger – ellers svigter de både deres ansvar og en historisk mulighed.

Også i forhold til integrationen er jobcentrenes indsats af meget stor betydning. Der er behov for en stærk sammenhæng mellem det kommunale ansvar og det statslige beskæftigelsesansvar – netop den sammenhæng, som de nye jobcentre er sat i verden for at skabe.

Alle virksomheder kender til omstruktureringer og fusioner. Og de fleste, der har været med i sådanne processer, ved, at der skal investeres ressourcer, før de ønskede resultater kommer. Men omstruktureringer må ikke gå ud over de kunder, som virksomhedens eksistens bygger på. Den skal klares gennem planlægning og intern omfordeling af ressourcerne i de systemer, man nu engang er tilknyttet. Sådan vil de fleste virksomheder tænke, og derfor vil de heller ikke have særlig stor forståelse for kommunale jobcentre, hvis de ikke kan opfylde deres basale forpligtigelser med henvisning til, at de er ved at omstrukturere.

Bragt i Berlingske Tidende 10. april 2007

KONTAKT
Publiceret:
10. april 2007