Ren demagogi

Af arbejdsmarkedskonsulent Stine Pilegaard Jespersen, Dansk Arbejdsgiverforening

Formanden for De Samvirkende Invalideorganisationer, Stig Langvad, og forbundsformand John Dahl, HK, har sammen begået et debatindlæg i Jyllands-Posten den 2. april, der i sin substans og argumentation er på et overraskende lavt niveau. Først tillægges Dansk Arbejdsgiverforening en række holdninger, som aldrig har været vores, og derefter nedgøres disse holdninger. Ren demagogi.

Et stykke inde i debatindlægget afdækkes, at det er det kommende serviceeftersyn af førtidspensionssystemet, der er forfatternes ærinde. Vi kan oplyse til John Dahl og Stig Langvad, at DA’s tilgang ikke er ”konsekvent at angribe syge og handikappede”, men tværtimod at ændre systemet, så det bliver bedre til at understøtte en fastholdelse af medarbejderne i jobbene. Det er bedst for både den midlertidige syge og den handicappede, at bevare den størst mulige tilknytning til arbejdsmarkedet, og det er et synspunkt, som forskningsresultat efter forskningsresultat underbygger.

Ja, vi bruger meget ofte OECD-rapporter i vores argumentation, ligesom vi bruger alle andre rapporter. Vi tror nemlig, at den arbejdsmarkedspolitiske debat foregår bedst på et oplyst og analyseret grundlag.

Danske arbejdsgivere er ikke bange for at tage hensyn til medarbejdere, der har særlige behov. Det fremgår blandt andet af en undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet, der viser, at der på danske virksomheder er ansat 400.000 personer med handicap, og 9 ud af 10 er ansat på helt ordinære vilkår (SFI: 2006). Desuden svarer over 80 procent af lønmodtagerne i Danmark, at deres arbejdsplads tager hensyn til ansatte, som er i krise eller lider af en længerevarende sygdom.

Men det er svært at påtage sig et ansvar, som man ikke kender rækkevidden af. Derfor er det afgørende, at kommunerne løfter den opgave, de har fået, nemlig i dialog med virksomhederne at sætte individuelle rammer op, som passer til den enkelte langtidssyge eller handicappedes situation.

Det kræver, som påpeget af John Dahl og Stig Langvad, et reelt samarbejde om forebyggelse og sikring af et rummeligt arbejdsmarked. At hælde en skidtspand af selvopfundne fantasier ud over virksomhederne, er en underlig måde at invitere til et sådant samarbejde på.

Bragt i Jyllands-Posten 4. april 2007