Tvangsudskrivning af unge er forkert medicin

DA tror ikke, at 12 års skolepligt er løsningen på folkeskolen og ungdomsuddannelsernes problemer.

Socialdemokraterne har foreslået, at undervisningspligten hæves fra de nuværende 9 til 12 år. De unge skal have både en folkeskoleeksamen og en ungdomsuddannelse. Der skal skabes en 3årig fleksibel ungdomsuddannelse.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

”Tvangsudskrivning af unge til uddannelser, de ikke ønsker, er forkert medicin.

Dansk Arbejdsgiverforening ser gerne, at flest mulig unge får en ungdomsuddannelse, men Socialdemokraternes forslag om at tvinge de unge til at tage en ungdomsuddannelse vil blot skjule de systemfejl, der findes i både folkeskolen og i ungdomsuddannelserne.

Hvis for få unge ikke går i gang med en uddannelse eller falder fra, så er det et signal om, at systemet ikke fungerer, og det skal ikke skjules gennem tvangsudskrivning af unge til uddannelser, de ikke ønsker.

Problemet er nemlig, at alt for mange unge forlader 9. klasse uden at kunne læse og regne tilstrækkeligt godt til at fortsætte på erhvervsskole eller gymnasiet. Den væsentligste årsag til frafaldet på erhvervsuddannelserne er fortsat manglende kundskaber fra folkeskolen.

De unge tilbydes i dag en lang række gode uddannelsestilbud efter 9. klasse. Der skabes efter august i år mulighed for at tilpasse erhvervsuddannelserne til elever, som er skoletrætte. Erhvervsgrunduddannelsen skal i fremtiden tilbydes alle unge, som ikke kan gennemføre en erhvervsuddannelse. Og 10. klasse bliver med brobygning til erhvervsuddannelserne.

Arbejdsgiverne er åbne for at kikke på udviklingen af en ny fleksibel ungdomsuddannelse som supplement til de eksisterende uddannelser, men det bør ikke kobles sammen med en egentlig udvidelse af skolepligten.

Der vil forsat være nogle unge, som vælger tidligt at få et fast arbejde i en virksomhed. Årsagen kan være enten skoletræthed og muligheden for at tjene gode penge i et fast arbejde. Det bør man ikke forhindre ved 12 års skolepligt. Mange af disse unge vælger senere at få formaliseret deres kompetencer f.eks. gennem voksenlærlingeordningen”.

Uddannelse
13. april 2007
KONTAKT