Information og inddragelse kræver loyalitet

Dansk Magisterforening ønsker større ret til at kritisere egen virksomhed i pressen. DA mener, at tendensen til større åbenhed, information og medinddragelse vil lide skade, hvis loyaliteten mellem ledelse og medarbejdere underløbes.

DM har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne, der viser, at mange ansatte i virksomhederne mener, det vil skade dem, hvis de udtaler sig til medierne i modstrid med virksomhedernes synspunkter.

DM’s formand Frederik Dehlholm siger til Jyllands-Posten, at situationen ikke er rimelig, og at ”det bør være sådan, at også privatansatte kan deltage fuldt ud i den demokratiske debat”.

Ansættelsesretschef Flemming Dreesen:

”Privatansatte kan naturligvis deltage i den demokratiske debat fuldt og helt. Det er kun, når det drejer sig om virksomhedens interesser, at der er begrænsninger.

Vi har i Danmark en tradition for et udstrakt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Vi har flade strukturer, medarbejderne har generelt stort ansvar og inddrages i høj grad i virksomhedernes udvikling. Alt det er der bred enighed om, er et gode, men det forudsætter, at ledelsen kan give medarbejderne informationer i tillid til, at de optræder loyalt over for virksomheden.

Hvis medarbejderne får ret til at optræde illoyalt over for virksomhederne, vil det sætte den udvikling generationer tilbage, og det kan hverken være i medarbejderne eller virksomhedernes interesse.”

Personale og administration
20. april 2007
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk