Sådan kan jobcentre blive bedre

Jobcentrene kan lære af erfaringerne fra forsøg i Storstrøm og Sønderjylland, mener DA

Socialforskningsinstituttet har i dag offentliggjort en evaluering af projekt ”Hurtigt i gang”, hvor nye ledige opdeles i to grupper. En gruppe, der blev udsat for en intensiv indsat og en gruppe, der fik den normale indsats. Efter 3 måneder er 52 pct. af de ledige med intensiv indsats i beskæftigelse mod 44 pct. af dem, der fik den normale indsats.

Den intensive indsats bestod i et afklarings- og jobsøgningskursus efter 5-6 ugers ledighed, hyppigere kontaktsamtaler og tidligere aktivering.

Evalueringen viser, at ledige med den intensiverede indsats kommer tidligere i job, herunder at ledige, blot med udsigten til at stå overfor en intensiveret indsats, får et arbejde.

Konsulent Thomas Q. Christensen

”Jobcentrene kan lære af erfaringerne af dette projekt, så ledige kan komme hurtigere i job, og virksomheder kan få den arbejdskraft, de har brug. De økonomiske beregninger i analysen peger tilmed på, at det er en god forretning for det offentlige.

Med forsøget hjælper man ledige, der ikke selv kan, og ledige, der godt kan, men mangler motivationen.

For de stærkeste ledige viser erfaringerne, at den tidligere indsats er stærkt motiverende. Bare truslen om, at de skal yde en ekstra indsats, er nok til at de selv finder et job.

Samtidig er der ledige, som faktisk har brug for en hjælpende hånd. Der virker afklarings- og jobsøgningskurset tidligt i ledighedsforløbet og de efterfølgende hyppigere kontaktsamtaler rigtig godt.

Erfaringerne viser derfor, at indsatsen over for de ledige skal være intensivt rettet mod beskæftigelse. Den aktive linie i indsatsen skal dreje sig om jobrettede aktiviteter tidligt i ledighedsforløbet, og de ledige skal ikke have lov til at gå passive.”

Arbejdsmarked
30. april 2007
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
LINKS
Evaluering af projekt "Hurtigt i gang"