Fire måneders startvanskeligheder må være nok

LO-sekretær Harald Børsting og direktør Henrik Bach Mortensen, Dansk Arbejdsgiverforening

Med den positive udvikling i dansk økonomi har virksomhederne skabt mange nye arbejdspladser og dermed grundlaget for, at mange ledige har fundet sig en plads på arbejdsmarkedet med løn, kolleger og alle de fordele, der knytter sig til at job frem for passiv forsørgelse.

Det er der grund til at glæde sig over. Det betyder imidlertid ikke, at vi kan læne os tilbage og nyde de gode resultater. Vi skal udnytte medvinden på arbejdsmarkedet til at få endnu flere i beskæftigelse, så virksomhederne fortsat kan udvikle sig.

Krumtappen i beskæftigelsesindsatsen er landets jobcentre. Det er her virksomhederne skal kunne hente nye medarbejdere, og det er her, at der skal tales job med de ledige, der ikke selv har kunnet finde et job.

Folketinget vedtog i juni måned 2005, at der fra 1. januar 2007 skulle etableres jobcentre, hvor staten og kommunerne sammen står for beskæftigelsesindsatsen. Siden starten i januar, er det yderst sparsomt, hvilke informationer der er sluppet ud om jobcentrenes indsats. De få informationer, der er kommet til offentlighedens kundskab, er bekymrende, og kommunerne har undskyldt sig med, at der er indkøringsvanskeligheder.

Vi skal derfor opfordre beskæftigelsesministeren til straks at synliggøre jobcentrenes aktiviteter og resultater, så der kan skabes grundlag for mere konstruktive diskussioner om, hvordan vi mest effektivt kan øge beskæftigelsen. Vi har naturligvis forståelse for, at et nyt system ikke virker 100 procent fra dag et, men både staten og kommunerne har haft halvandet år til at forberede fusionen, og efter fire måneder må vi sige, at nu må jobcentrene levere varen.

Enhver tanke om at give jobcentrene amnesti fra at leve op til kravene i lovgivningen er fuldstændig absurd. Det svækker retssikkerheden for den enkelte og sår tvivl om, hvem der lægger den beskæftigelsespolitiske kurs her i landet – Folketinget eller kommunalbestyrelserne.

Det er efter vores opfattelse en klar ledelsesopgave at tilrettelægge arbejdet i jobcentrene og få udviklet de nødvendige administrative systemer, til at støtte op om indsatsen. Det har vores fulde støtte at arbejde for at fjerne overflødige arbejdsgange. Vi er mest optaget af, at der her i landet bliver ført en konsekvent og ensartet beskæftigelsespolitisk indsats, og at jobcentrene dermed leverer det, virksomhederne og de ledige har behov for.

Bragt i Berlingske Tidende d. 4. maj 2007