Regionalt nyhedsbrev – 2/2007

Arbejdet med de lokale beskæftigelsesplaner for 2008 er skudt i gang

De første aktiviteter i den proces, der skal føre frem til, at alle jobcentre sidst på året får vedtaget en beskæftigelsesplan for 2008, er nu gennemført. Det drejer sig om følgende:

  • De fire beskæftigelsesregioner/RBR’er har udarbejdet og offentliggjort en analyserapport, der beskriver de beskæftigelsesmæssige udfordringer i hver af de fire beskæftigelsesregioner

Analyserapporterne har dannet grundlag for den rådgivning, som det centrale beskæftigelsesråd (BER) derefter har givet beskæftigelsesministeren vedrørende beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2008.

  • Beskæftigelsesministeren har den 30. marts 2007 udmeldt følgende beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2008:

1) Indsatsområde: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for

Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt

2) Indsatsområde: Styrket indsats for at give kontant- og startshjælpsmodtagere en ny chance

Mål: Jobcentrene skal have særlig fokus på indsatsen for de kontant- og startshjælpsmodtagere, der er gået passive i mindst et år, og de mål, der er for indsatsen i forbindelse med ”En ny chance til alle”.

3) Indsatsområde: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse

Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før.

  • Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål og den regionale analyserapport er i alle fire regioner blevet fremlagt og drøftet på en regional konference med deltagelse af bl.a. jobcentrene og LBR. I Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland skete det den 26. april 2007
  • Den regionale analyserapport skal nu drøftes i de enkelte LBR i regionen, og umiddelbart efter følger drøftelse af udkast til beskæftigelsesplan for 2008. LBR’s endelige kommentarer til beskæftigelsesplanen skal foreligge ultimo august 2007
  • DA har den 30. april 2007 udmeldt en række arbejdsgiverpolitiske mål for beskæftigelsesindsatsen i LBR i 2008 til arbejdsgiverrepræsentanterne i LBR. DA’s udmelding kan ses på hjemmesiden: www.da.dk / beskæftigelsesråd

Samspillet mellem RBR og LBR – arbejdsgivernetværk

Afviklingen af de annoncerede ”kontaktmøder” mellem arbejdsgiverrepræsentanterne i RBR og LBR i Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland er godt i gang.

Når det sidste møde er afviklet ultimo maj 2007, vil alle arbejdsgiverrepræsentanter i LBR og RBR modtage en oversigt over kontaktpersoner i både LBR og RBR.

Det er vores håb, at udpegning af kontaktpersoner vil medvirke til at opbygge et arbejdsgivernetværk – både mellem RBR og LBR og mellem arbejdsgiverrepræsentanterne i LBR i regionen.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Troldborg
33 38 94 30
jet@da.dk
Publiceret:
8. maj 2007