Kommunerne skal sikre børnepasning efter kl. 17 – selv om kun få har behovet

Fleksibel pasning er et væsentlig fundament for arbejdsmarkedet, mener DA

KL har offentliggjort en undersøgelse der viser, at kun få vælger at få passet deres børn efter kl. 17. KL har spurgt 92 kommunale dagtilbudschefer om borgernes behov for pasning.

Berit Kjær Petersen, Konsulent i Dansk Arbejdsgiverforening, siger:

KL’s undersøgelse kan ikke bruges til ret meget. KL har spurgt kommunerne og ikke forældrene. Mange forældre har behov for at kunne hente børn efter kl. 17.00 – men har reelt ikke den mulighed fordi institutionen har lukket.

Uanset skal børnepasning indrettes efter borgernes behov selv om det kun er nogle få, der har behovet. Det kan ikke nytte noget, at kommunerne indretter sig, så det er borgerne – og dermed virksomhederne – der skal indrette sig efter kommunerne.

Kortere og kortere åbningstider, lukkedage m.v. harmonerer ikke med det fleksible arbejdsmarked vi har og ønsker. Det er et spørgsmål om prioritering. En fleksibel pasning betyder fleksible medarbejdere, og det er et væsentlig fundament for arbejdskraften og dermed den danske velfærd.

Arbejdsmarked
8. maj 2007
KONTAKT