Dårlig integration i folkeskolen

- en bombe under velfærdssamfundet, mener DA

Rockwoolfonden har i dag offentliggjort en ny rapport om integration i folkeskolen ”PISA Etnisk 2005”. Der indgår test af 3.920 elever i 9. klasse fordelt på 112 grundskoler med flest tosprogede i Danmark.

Rapporten viser, at:

  • 53 pct. af ikke-vestlige tosprogede har så dårlige læsekompetencer, at de ikke kan gennemføre en uddannelse. Også i matematik og naturfag klarer de sig dårligt.
  • En høj etnisk andel i skolen ikke gør danske børn dårligere – men har betydning for tosprogede. Manglende krav til eleverne har også betydning.
  • Forældrenes integration og interesse for uddannelse har stor betydning – især faderens uddannelse og om moderen overhovedet er på arbejdsmarkedet
  • Der er stor forskel på hvilket land familien kommer fra. Unge, hvor familien stammer fra de arabiske lande, klarer sig markant dårligere (64 pct. er uden funktionelle læsekompetencer mod 36 pct. for elever fra Pakistan og det nordlige Indien)

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Dårlig integration i folkeskolen er en bombe under velfærdssamfundet. I 2015 udgør unge tosprogede 8 pct. af de 15-årige. Vi kan ikke leve med, at mere end halvdelen af de unge ikke-vestlige tosprogede har så dårlige basale kompetencer, at de ikke kan klare en uddannelse, som er adgangsbillet til arbejdsmarkedet. Virksomhederne efterspørger velkvalificerede og motiverede medarbejdere, som kan styrke virksomhederne i den internationale konkurrence. Svage skolekvalifikationer gør det vanskeligt at gennemføre en videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse, som udstyrer unge med de kvalifikationer som arbejdspladserne efterspørger.

Kommunerne og skolerne skal prioritere indsatsen i forhold til tosprogede i folkeskolen endnu højere. De unge skal hjælpes gennem en individuel indsats og ikke mindst gennem krav – uanset etnisk herkomst. Der skal sættes ind allerede i førskolealderen og meget tyder på, at indsatsen er særlig nødvendig, hvor der er en høj etnisk koncentration.

Kommunerne skal også have fokus på integration af forældrene. Undersøgelsen bekræfter, at det er skadeligt for de kommende generationer, hvis en kommune nedprioriterer integrationsindsatsen og f.eks. ikke sikrer at kvinder deltager på arbejdsmarkedet – uanset om de modtager ydelse eller ej.”

Arbejdsmarked
9. maj 2007
KONTAKT
LINKS
PISA Etnisk 2005