Fortsat stigning i praktikpladser

Ringe danskkundskaber efter
Folkeskolen er nu væsentligste barriere for, at flere unge får en uddannelse, mener DA.

Nye tal for praktikpladser i februar viser fortsat stigning, og antallet af elever i skolepraktik er næsten halveret.

Der er indgået godt 6.000 praktikpladser i årets to første måneder. Det er en stigning på 6 pct. i forhold til samme periode i 2006.

Antallet af praktikpladssøgende var i februar nede på 4.600. Det er et fald på 34 pct. sammenlignet med samme periode sidste år.

Der er under 2.500 elever i skolepraktik. Det er et fald på 40 pct. i forhold til februar 2006.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Højkonjunktur, flittige erhvervsskoler og virksomheder på jagt efter arbejdskraft har på ny fået praktikpladsmarkedet til at fremstå særdeles attraktivt for de unge, som er i gang med en lærlingeuddannelse. Sådan har det efterhånden været i mere end 3 år.

Det kan derfor være svært at få armene ned, men måske er stigningen i nye praktikpladser ved at kulminere. Der findes nemlig et par snubletråde, som kan gøre det vanskeligt for nogle elever at få en praktikplads.

Rockwoolfondens seneste rapport, om integration i folkeskolen, viste, at 53 pct. af ikke-vestlige tosprogede har så dårlige læsekompetencer, at det er en barriere for deres videre uddannelse.

Denne gruppe får meget svært ved at få praktikplads, medmindre deres kundskaber forbedres. Svage skolekundskaber gør det vanskeligt at gennemføre en erhvervsuddannelse, og risikoen for at falde fra er markant større med dårlige karakterer i dansk og matematik.”

Uddannelse
24. maj 2007
KONTAKT
LINKS
Undervisnings­ministeriets seneste praktik-pla­dsopgørelsePisa etnisk 2005