Førtidspensionen udstøder for mange

Livsvarig passiv ydelse er ikke acceptabel til unge og folk med helbredelige psykiske problemer, mener DA.

Ny rapport fra regeringen viser, at reformen af førtidspension fra 2003 ikke virker efter hensigten.

Rapporten, som skal danne grundlag for efterfølgende politiske drøftelser, peger på, at der i 2006 er 34.000 personer flere i fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension end forudsat ved reformen. Det koster årligt samfundet 6,1 mia. kr. mere end forudsat.

Rapporten peger bl.a. på følgende væsentlige problemer:

  • at for mange unge får tilkendt en førtidspension
  • at kommunerne ikke sikrer at ansøgeres arbejdsevne i tilstrækkelig grad er afprøvet
  • at et stigende antal før tilkendt førtidspension på baggrund af psykiske diagnoser

Chefkonsulent Erik Simonsen:

”Analysen i redegørelsen er klar: Førtidspensionsreformen fra 2003 virker ikke godt nok. Der er derfor brug for, at politikerne sætter sig sammen og får stoppet den uhensigtsmæssige udstødning fra arbejdsmarkedet. 34.000 flere har mistet kontakten til arbejdsmarkedet, end det var forudsat ved reformen. Tab som skal ses på baggrund af et arbejdsmarked, der skriger på arbejdskraft.

Forligspartierne tog for ét år siden en række initiativer for at stoppe kommunernes tilkendelse af fleksjob uden en forudgående aktiv indsats. Den model bør overføres til førtidspension. Desuden bør tilkendelse af førtidspension på baggrund af psykiske lidelse begrænses. Lægelige vurderinger fastslår, at mange psykiske lidelser kan behandles. Livsvarig passiv forsørgelse er i disse tilfælde et fuldstændig uacceptabelt svar.

Arbejdsmarked
24. maj 2007
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LINKS
Regeringens redegørelse om førtidspension