Vismændene: Brug for flere i arbejdsstyrken nu

Det Økonomiske Råd – vismændene – har afleveret en knivskarp analyse af udfordringerne på det danske arbejdsmarked.

Vismændene peger på, at aktiveringen af ledige er slået fejl, så den i dag koster samfundet 3 mia. kr. Aktivering kan vendes til en god forretning, hvis der skæres ned på uddannelsesaktivering og i stedet satses på at motivere ledige gennem jobsøgning, vejledning, rådighedstest og sanktioner.

Direktør Henrik Bach Mortensen

”Ledigheden er historisk lav, og det haster med at få gennemført nye arbejdsmarkedsreformer, der kan øge arbejdsstyrken. Uden politisk handling vil vi opleve en for os hidtil uset lang periode med lavvækst.

Læren fra de økonomiske vismænd er klokkeklar; forkort dagpengeperioden, sæt tidligt ind med krav over for ledige, begræns uddannelsesaktivering – særligt over for ledige med videregående uddannelse - og sørg i øvrigt for at den resterende uddannelsesaktivering er mere målrettet virksomhedernes behov.

Vismændenes forslag giver dog kun en vækst i arbejdsstyrken på 30.000 personer. Der er brug for langt mere. F. eks. må der gennemføres en egentligt Green Card-ordning, så kvalificerede udlændinge nemt kan komme til Danmark for at arbejde. Desuden bør tilstrømningen til fleksjob og førtidspension begrænses. Tiden er til at trække i arbejdstøjet, og til at politikerne tager virksomhedernes mangel på arbejdskraft alvorligt.”

Arbejdsmarked
30. maj 2007
KONTAKT
LINKS
DØR's rapport