International Lønstatistik 1. kvartal 2007

  • Fortsat lav international lønudvikling
  • Danmark havde næsthøjeste stigning inden for fremstilling

Samlet var årsstigningstakten for timefortjenesten i 1. kvartal 2007 for landene i DA’s Internationale Lønstatistik 2,0 pct. inden for fremstilling, 1,8 pct. inden for bygge- og anlæg samt 2,5 pct. inden for handel, jf. tabellen i læs mere boksen. I samme periode var årsstigningstakten i Danmark hhv. 3,6 pct., 3,7 pct. og 3,0 pct.

Den sammenvejede stigningstakt for statistikkens lande ekskl. Danmark illustrerer tendensen i den generelle lønudvikling i udlandet. I 1. kvartal 2007 lå årsstigningstakterne inden for alle tre hovedbrancher lavere i udlandet end i Danmark, hvilket har været tilfældet i de seneste ti kvartaler.

Norge og Danmark havde i 1. kvartal 2007 de højeste årsstigningstakter (6,0 pct. og 3,6 pct.) inden for fremstillingsvirksomhed blandt statistikkens lande, jf. figuren nedenfor.

Metode

Statistikken indeholder lønoplysninger for Danmark og Danmarks 11 største samhandelslande: Tyskland, Storbritannien, Sverige, USA, Frankrig, Holland, Italien, Belgien, Japan, Norge og Finland. Med udsendelsen af International Lønstatistik 1. kvartal 2007 benyttes en ny kilde til løntallene for USA.

Den samlede lønudvikling i udlandet, jf. tabellen i læs mere boksen, er baseret på en sammenvejet beregning for de nævnte lande. Hvert land indgår i beregningen med den vægt, som de bidrager med i beregningen af det effektive kronekursindeks.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation International Lønstatistik 1. kvartal 2007 indeholder detaljerede løntal for statistikkens lande og udkommer den 8. juni 2007. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

Virksomheder, der er medlem af en af DA's medlemsorganisationer kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverforening.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
1. juni 2007
LÆS MERE
Printvenlig versionTabel