BeskæftigelsesIndikator på DA-området 1. kvartal 2007

  • Vækst i beskæftigelsen

Beskæftigelsen på DA-området steg 1,6 pct. fra 1. kvartal 2006 til 1. kvartal 2007 ifølge DA’s BeskæftigelsesIndikator.

Inden for bygge- og anlægsvirksomhed steg beskæftigelsen med 4,8 pct. fra 1. kvartal 2006 til 1. kvartal 2007. Beskæftigelsen inden for fremstillingsvirksomhed steg 1,4 pct., mens beskæftigelsen inden for serviceprægede erhverv steg med 0,8 pct. i samme periode.

Beskæftigelsen regionalt

Beskæftigelsen steg i alle fem regioner. Væksten var størst i Region Nordjylland (4,8 pct.) og Region Midtjylland (3,1 pct.) I Region Sjælland steg beskæftigelsen med 2,4 pct. og i Region Syddanmark med 0,9 pct. Region Hovedstaden havde den mindste stigning i beskæftigelsen på 0,4 pct.

Regionsinddelingen følger fra dette kvartal de administrative regioner, som erstatter den tidligere inddeling på DA-regioner og amter.

I tabellen, som du finder i læs mere boksen til højre, er BeskæftigelsesIndikatoren opdelt på de tre hovedbrancher og på de nye regioner.

Om BeskæftigelsesIndikatoren

BeskæftigelsesIndikatoren giver en tidlig indikation af udviklingen i beskæftigelsen på DA-området hvert kvartal opdelt på regioner og brancher.

Kun virksomheder, der indgår i KonjunkturStatistikken for både 1. kvartal 2006 og 1. kvartal 2007, er med i BeskæftigelsesIndikatoren. Indikatorens metode er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.

KONTAKT
Publiceret:
4. juni 2007
LÆS MERE
TabelPrintvenlig version