Ledige motiveres og presses for lidt

Aktiveringen er gået ned og de nye jobcentre holder ikke kontakten til de ledige.

Dagbladet Politikken har i dag en artikel byggende på tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der ifølge rådet viser, at ledige aktiveres for lidt. Baggrunden er et fald i aktiveringsindsatsen i landets 91 nye jobcentre.

Chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen:

”Det er målet med beskæftigelsesindsatsen at hjælpe ledige i arbejde – ikke i aktivering.

Aktivering er et tveægget sværd. Aktivering er et glimrende middel til at motivere og presse de ledige til mere aktiv jobsøgning, men når denne motivering ikke virker, og aktiveringen rent faktisk går i gang, så ser vi, at de ledige holder pause i jobsøgningen under aktiveringen.

Derfor er det helt afgørende, at jobcentrene holder en tæt og systematisk kontakt med ledige og hele tiden har fokus på job og jobsøgning. Målet er, at virksomhederne skal møde aktive jobansøgere til de mange job, der mangler medarbejdere.

Det bekymrer os derfor mere, at det i alt for ringe grad lykkes for landets jobcentre at holde de meget vigtige jobsamtaler til tiden. Mindre end halvdelen af centrene har præsteret at holde 70 pct. af samtalerne til tiden.

Jobcentrene skal motivere og presse de ledige, og det er en bjørnetjeneste at lade de ledige være i fred”.

Arbejdsmarked
12. juni 2007
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk