Unges frafald koster virksomhederne dyrt

Næsten halvdelen falder fra på de københavnske erhvervsskoler de første 20 uger, viser ny opgørelse. Dansk Arbejdsgiverforening har fire krav, der kan mindske frafaldet.

En ny opgørelse fra Københavns Kommune viser, at 49 pct. af de unge, der starter på en erhvervsskole, er faldet fra inden for de første 20 uger. Dermed har hovedstadsområdet rekord i frafald, men overalt er frafaldet et kæmpeproblem, der giver erhvervslivet store problemer.

DA peger på fire krav, hvis frafaldet skal mindskes:

  1. Folkeskolen skal sikre, at næsten alle unge får forudsætninger for at gå videre i uddannelsessystemet. Det har mere end hver sjette ikke i dag.
  2. Mere struktureret undervisning på erhvervsskolerne, så de unge oplever faste lærere, stamklasser og et skoleforløb, der udfylder en normal arbejdsuge.
  3. Skolerne skal gøre meget mere ud af erhvervsvejledningen, så den både skaber et realistisk billede af erhvervslivet og den enkelte unges muligheder.
  4. Mentorordninger og psykologisk afklaring til de relativt mange unge, der har personlige problemer.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Det koster virksomhederne dyrt, at frafaldet blandt de unge er så enormt stort. Vi kommer i høj grad til at mangle faglærte fremover, og muligheden for at få kvalificeret arbejdskraft, bliver helt afgørende faktor for virksomhederne.

Der er en udtalt politisk vilje til at forbedre folkeskolen, så færre forlader skolen uden kvalifikationer til at gå videre i uddannelsessystemet. Men når Rockwool fonden kan dokumentere, at halvdelen af de unge med indvandrerbaggrund vil få svært ved at komme videre med en uddannelse, fordi de læser, skriver og regner for dårligt, så er der tale om en bombe under både integrationen og velfærdssamfundet. Folkeskolens sikring af, at de unge kan klare sig på næste trin i uddannelsessystemet har derfor den allerhøjeste prioritet.

Det er særlig grelt, at så mange unge har problemer, når forudsætningerne i erhvervslivet i så gode, som nu: Antal af praktikaftaler er rekord højt, og der er i øjeblikket 500 ledige praktikpladser.”

Uddannelse
12. juni 2007
KONTAKT