Svigt i kontakten med ledige koster virksomhederne medarbejdere

For første gang er der nu et overblik over kommuners indsats overfor de ledige

I dag foreligger de første tal, der opgør indsatsen i de nye 91 jobcentre, der blev etableret pr. 1. januar 2007 som led i strukturreformen.

For at skabe overblik har Arbejdsmarkedsstyrelsen udviklet et internetbaseret værktøj - Jobindsats.dk – til benchmarking af jobcentrene.

Et centralt område er, om jobcentrene opfylder lovgivningens krav om kontakten til ledige for at holde fokus på lediges aktive jobsøgning.

De opgjorte tal viser, at i årets fire første måneder skete kun 56 pct. af samtalerne med kontanthjælpsmodtagerne til tiden. Der er dog stor variation mellem kommunerne. I Skive, Brøndby og Odense afholdes mellem 84 og 88 pct. af samtalerne til tiden, mens i Ringsted, Furesø og Ishøj afholdes mellem 16 og 22 pct. af samtalerne til tiden.

Der vedlægges en tabel over jobcentrenes opfyldelse af lovgivningens krav.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Kommunerne svigter både virksomhederne og de ledige.

De netop offentliggjorte tal viser, at kommunerne ikke løser deres væsentligste opgave i beskæftigelsespolitikken. Det er at sikre det hurtigst mulige match mellem ledige og virksomhederne.

Alt for få ledige har den tætte kontakt med jobcentrene, som er en forudsætning for, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Det er særligt kritisabelt, når arbejdsmarkedet er så presset som nu.

Kommunerne må sikre, at indsatsen bliver væsentlig forbedret meget hurtigt.

Arbejdsgiverne i de lokale beskæftigelsesråd vil gerne gå i en tættere dialog med de ansvarlige for indsatsen i jobcentrene, så virksomhedernes erfaringer med rekruttering af medarbejdere kan bidrage til et erhvervsrettet fokus i kontakten med ledige.”

Arbejdsmarked
14. juni 2007
KONTAKT
LÆS MERE
Rettidighed af samtaler med kontant-hjælpsmodtagere, januar-april 2007
LINKS
Jobindsats.dk