Gode og dårlige takter i nyt regelsæt for voksenlærlinge

Nye regler forbedrer muligheden for opkvalificering, men øger risikoen for at fortrænge unge elever.

Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har ændret reglerne for løntilskud til lærlinge over 25 år, de såkaldte voksenlærlinge. Ændringer medfører

  • At der fortsat kan gives løntilskud på kr. 35,- pr. time til at ansætte en voksenlærling inden for områder med mangel på arbejdskraft
  • At en virksomhed nu kan få tilskud til at ansætte en voksenlærling, som på ansættelsestidspunktet er i beskæftigelse uden hensyn til, om der i regionen er elever i skolepraktik
  • At en virksomhed kun kan få tilskud til at ansætte en ledig, såfremt der ikke er elever i skolepraktik
  • At jobcentrene kan dispensere fra tilskudsreglerne i forhold til enkeltvirksomheder

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Det er både gode og dårlige takter i det nye regelsæt fra AMS.

Det er positivt, at anbefalingerne fra de regionale beskæftigelsesråd er fulgt, og at virksomhederne nu har bedre muligheder for at lave uddannelsesaftaler med voksenlærlinge.

Man kan frygte, at praktikpladssøgende elever under 25 år fortrænges af voksenlærlinge med løntilskud, fordi virksomheder nu kan få tilskud til beskæftigede, selv om der er elever i skolepraktik.

Det er derfor positivt, at AMS hvert kvartal orienterer Beskæftigelsesrådet og laver en samlet evaluering efter et halvt år.

Endelig mener DA ikke, det er hensigtsmæssigt, at jobcentrene kan dispensere fra tilskudsreglerne. Det kan hindre elevernes geografiske mobilitet i deres søgning efter praktikplads.”

Uddannelse
18. juni 2007
KONTAKT