Dansk Arbejdsgiverforening har den 22. juni 2007 svaret Skatteministeriet i sagen om

Høringssvar til ændring af bekendtgørelse om arbejdsmarkedsbidrag og kildeskattebekendtgørelsen som følge af indførelse af Fritvalgs Lønkonto

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har kun en enkelt bemærkning til teksten i bekendtgørelsen, idet vi ønsker at ”en Fritvalgs Lønkonto” erstattes af en betegnelse, der kan dække samtlige af de overenskomstområder, der har indført den nye opsparingsform.

DA vil derfor foreslå, at teksten ændres til ”fritvalgsordninger og lignende særlige opsparinger”.

KONTAKT
Direktør
Fini Beilin
33 38 93 51
fib@da.dk
Publiceret:
25. juni 2007