Europas nye svar på globaliseringen

Flexicurity er nøgleordet i en ny rapport fra Kommissionen, der er fremlagt i dag. Kommissionen peger på flexicurity-tænkningens mange muligheder i en globaliseret verden og opfordrer dermed til et opgør med den traditionelle reguleringstankegang i den europæiske beskæftigelsespolitik.

I rapporten opfordres til en tæt parløb med arbejdsmarkedets parter, og der præsenteres fire forskellige reformstrategier, som medlemslandene, afhængigt af deres nationale behov og arbejdsmarkedsindretning, kan gå i gang med at føre ud i livet.

Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen:

”Med 17 millioner arbejdsløse europæere er der brug for et opgør med den europæiske beskæftigelsespolitik. Kommissionen indleder opgøret med det nye flexicurity-udspil, der både afspejler nytænkning og mod til at sætte de nødvendige arbejdsmarkedsreformer øverst på den politiske dagsorden i Europa.

Flexicurity er svaret på globaliseringens udfordringer for Europa. Det er allerede demonstreret ved det danske eksempel, hvor et tæt samarbejde mellem parterne har skabt et dynamisk og omstillingsparat arbejdsmarked. Kommissionens rapport er et afgørende gennembrud for flexicurity i Europa.

Nu er det afgørende, at medlemsstaterne følger op på Kommissionens udspil og gennemfører de helt nødvendige reformer. Også i Danmark er der behov for at komme i gang med videreudviklingen af den danske model i tråd med flexicurity-tankegangen.”

EU og internationalt
27. juni 2007
KONTAKT
LINKS
Kommissionens meddelelse