Virksomhederne savner ledige hænder

Et fald i ledigheden til under 100.000 viser, at flere medarbejdere fra udlandet ikke har svækket virksomhedernes lyst til at ansætte ledige danskere.

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort nye ledighedstal for maj 2007.

Ledigheden falder fortsat og udgør nu 99.600 personer, svarende til en ledighedsprocent på 3,6 pct.

DA har fremlagt 13 nye forslag til rekruttering fra udlandet.

Chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen:

”Den fortsatte faldende ledighed er et godt vidnesbyrd om, at virksomhederne i Danmark er i en intens jagt på nye medarbejdere. Det gælder både medarbejdere her i landet og i udlandet.

Virksomhederne går efter at ansætte medarbejdere, der ønsker at arbejde, og som har eller kan få de kvalifikationer, der er brug for i jobbet. Det er ikke et spørgsmål om enten herboende eller udenlandske medarbejdere. Virksomhederne går begge veje.

Skal virksomhederne fastholde eller øge produktionen må der flere medarbejdere ind på det danske arbejdsmarked. Der er derfor brug for yderligere initiativer, der kan åbne øjnene hos udenlandske arbejdstagere om, at der er gode jobmuligheder i Danmark. Og så skal der indføres en mere offensiv green card-ordning.

Det bør fortsat være en ambition, at ledigheden kan komme yderligere ned. Midler hertil er en tæt opfølgning og hjælp til aktiv jobsøgning for ledige kombineret med opkvalificering målrettet det enkelte job.”

Arbejdsmarked
28. juni 2007
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
LINKS
DA's 13 nye forslag