Lempelse af Østaftalen er en invitation til det danske arbejdsmarked

Et bredt flertal i Folketinget har i dag besluttet at ophæve begrænsningerne i adgangen til at rekruttere medarbejdere fra de nye EU-lande i Østeuropa pr. 1. januar 2008 for virksomheder med overenskomst.

Med den reviderede aftale ligestilles borgerne fra de nye EU-lande med borgere fra de oprindelige 15 EU-medlemslande, når ansættelsen sker på danske vilkår.

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Med ændringen i Østaftalen sender Danmark et positivt signal om, at arbejdstagere fra de nye EU-lande inkl. Rumænien og Bulgarien er meget velkomne på det organiserede danske arbejdsmarked på lige fod med arbejdstagere fra de gamle EU-lande.

En undersøgelse offentliggjort i dag af Arbejdsmarkedsstyrelsen dokumenterer, at virksomhederne har måttet opgive at besætte ca. 58.000 stillinger. Det viser, at det er på høje tid at forbedre virksomhedernes muligheder markant for at få nye medarbejdere.

Et andet vigtigt element er, at aftalen fjerner bureaukratiet, så virksomhederne i fremtiden kan ansætte østeuropæiske medarbejdere uden først at orientere eller sikre sig godkendelse hos offentlige myndigheder.

Samtidig har vi undgået, at der er etableret nye bureaukratiske kontrolprocedurer, når Østaftalen endelig udfases den 1. maj 2009.”

Arbejdsmarked
29. juni 2007
KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
LINKS
Revideret østaftaleRekruttering på det danske arbejdsmarked