Sæt præmieringsordningen i bero

Undersøgelse viser, at præmieringsordning er spild.

Ny undersøgelse fra Dansk Byggeri bekræfter, at præmieringsordningen er spild af penge. Tilskud er ikke afgørende for, om en virksomhed tager en lærling. Afgørende er derimod de praktiske oplæringsforhold, tradition inden branchen samt forventningen til fremtidige arbejdsopgaver.

Præmieringsordningen giver mulighed for, at en virksomhed, som en vækst i antallet af elever målt over 3 år, kan få et tilskud fra Arbejdsgiverne Elevrefusion (AER) på 20.000,- kr. pr. elev. Udgifterne beløber sig til 550 mio. kr. årligt og betales af virksomhederne kollektivt gennem AER.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

”Præmieringsordningen har ingen effekt midt i den buldrende højkonjunktur, som vi står midt i. At give praktikpladstilskud til virksomhederne svarer til at hælde benzin på et bål. Virksomhederne tager lærlinge ind i et omfang, som overgår alle forventninger på grund af den gode konjunktur og udsigten til mangel på arbejdskraft. Unge kan i dag få en praktikplads, hvis de søger inden for flere forskellige uddannelser og er parate til at flytte.

Der er derfor ingen grund til at videreføre præmieringsordningen i 2008.

Vi foreslår derfor regeringen, at ordningen – i forbindelse med forhandlingerne om Finansloven 2008 - sættes i bero indtil videre. Folketinget har så mulighed for efterfølgende at trække den frem af skuffen, hvis der bliver behov for det”.

Uddannelse
20. august 2007
KONTAKT
LINKS
Dansk Byggeris undersøgelseDI Indsigt: Virksomhederne til grin for egne penge