Uden kraftig vækst i arbejdsstyrken holder 2015-planen ikke

Regeringen vil have flere ind fra udlandet og nedsætte kommission, der skal øge beskæftigelsen med 20.000.

Regeringen lancerede i dag deres 2015-plan sammen med forslag til kvalitetsreform og en skattereform.

Regeringen vil nedsætte en kommission, der skal sikre 20.000 ekstra i arbejdsstyrken og bebudede, at der i dette efterår kommer en plan for, hvordan Danmark bedre kan tiltrække udenlandsk arbejdskraft.

Regeringen er bekymret over væksten i førtidspension og fleksjob, og vil derfor sikre en bedre målretning af de offentlige ordninger.

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Forudsætningen for hele planen er, at arbejdsstyrken bliver udvidet markant. Lykkes det ikke, så hænger planen ikke sammen. Derfor er det tilfredsstillende, at regeringen har erkendt denne sammenhæng.

Det er kun et år siden, at Velfærdskommissionen afsluttede sit arbejde, og havde der været politisk opbakning til Velfærdskommissionens anbefalinger, havde det problem været ryddet af vejen. Nu må vi så igen i arbejdstøjet.

Men det er meget vigtigt, at vi handler hurtigt. Det gælder i forhold til den udenlandske arbejdskraft, hvor vi i øjeblikket har en særlig fordel, fordi ledigheden stadig er høj i flere af vores nabolande. Det er en fordel, vi hurtigt kan miste.

Også i forhold til at få flere danskere flyttet fra offentlig forsørgelse til arbejdsmarkedet skal der handles nu. Konjunkturerne betyder, at der er meget stor efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft. Det giver en fantastisk god mulighed for at skifte tilværelsen som passiv forsørget ud med en plads på arbejdsmarkedet. Derfor er vi også enige i, at førtidspensionssystemet og fleksjobordningen skal laves om”.

Arbejdsmarked
21. august 2007
LINKS
Regeringens udspil