Intet magisk i DA’s lønanalyse

FOAs formand Dennis Kristensen anklager i medierne Dansk Arbejdsgiverforening for ”talmagi” i forbindelse med offentliggørelsen af en ny lønanalyse.

Lønanalysen viser, at social- og sundhedspersonalet har en løn pr. præsteret time på 191 kroner. Til sammenligning er det det samme eller mere end 55 procent af lønmodtagerne på DA-området.

Vicedirektør Fini Beilin:

”Det er beklageligt, at formanden for FOA forsøger at rejse tvivl om løntal, som lønmodtagerne og arbejdsgiverne har været enige om i årevis.

Dennis Kristensen tager desuden fejl, når han påstår, at DA har medtaget weekendbetaling og betaling for natarbejde i opgørelsen. Hverken overtidsbetaling, genebetaling m.v. er med i opgørelsen.

Lønopgørelsen medregner privatansatte og offentligt ansattes sygefravær. Det er standard. Til gengæld er der i de officielle løntal ikke taget højde for, at offentligt ansatte har op til en halv times betalt frokost, svarende til tre uger ferie årligt.

Der er mange måder at opgøre løn på. Det er derfor vi i Statistikudvalget, hvor repræsentanter fra fagbevægelse, stat og arbejdsgivere deltager, når til enighed om én metode til opgørelse af løn. Det er denne metode, som DA har anvendt i sin analyse.

Også målt på månedsløn, der ikke tager højde for fravær, ligger en meget stor del af de privatansatte, nemlig 30 procent, under social- og sundhedspersonalet.”

Arbejdsmarked
23. august 2007
KONTAKT
LÆS MERE
Agendas artikelDA's lønanalyse