International Lønstatistik 2. kvartal 2007

  • Fortsat lav international lønudvikling

Samlet var årsstigningstakten for timefortjenesten i 2. kvartal 2007 for landene i DA’s Internationale Lønstatistik 2,1 pct. inden for fremstilling, 1,9 pct. inden for bygge- og anlæg samt 2,7 pct. inden for handel, jf. tabellen side 2. I samme periode var årsstigningstakten i Danmark hhv. 3,8 pct., 4,8 pct. og 3,9 pct.

Den sammenvejede stigningstakt for statistikkens lande ekskl. Danmark illustrerer tendensen i den generelle lønudvikling i udlandet. I 2. kvartal 2007 lå årsstigningstakterne inden for alle tre hovedbrancher lavere i udlandet end i Danmark, hvilket har været tilfældet i de seneste ni kvartaler.

Storbritannien og Danmark havde i 2. kvartal 2007 de højeste årsstigningstakter (3,9 pct. og 3,8 pct.) inden for fremstillingsvirksomhed blandt statistikkens lande, jf. figuren nedenfor.

Metode

Statistikken indeholder lønoplysninger for Danmark og Danmarks 11 største samhandelslande: Tyskland, Storbritannien, Sverige, USA, Frankrig, Holland, Italien, Belgien, Japan, Norge og Finland.

Den samlede lønudvikling i udlandet, jf. tabellen i ’læs mere’-boksen, er baseret på en sammenvejet beregning for de nævnte lande. Hvert land indgår i beregningen med den vægt, som de bidrager med i beregningen af det effektive kronekurs­indeks. For visse af landene foreligger der ikke løntal frem til det aktuelle kvartal. I så fald bruges de seneste tilgængelige løntal fra pågældende land.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation International Lønstatistik 2. kvartal 2007 indeholder detaljerede løntal for statistikkens lande og udkommer i uge 35, 2007. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

Virksomheder, der er medlem af en af DA's medlemsorganisationer kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverforening.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
24. august 2007
LÆS MERE
Printvenlig versionTabel