Flere langvarigt syge presser finanser

Regeringen forventer flere langvarigt syge. Det er et eksempel på, at regeringens 2015 plan ikke er bæredygtig uden reformer, mener DA.

Ifølge regeringens finanslovsforslag vil antallet af langvarigt syge stige med 10 procent fra 50.900 til 55.700 i det kommende år.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”En forventet vækst i antallet af langvarigt syge er et klart eksempel på, at uden reformer, der kan flytte folk fra offentlig forsørgelse til arbejdsmarkedet, så hænger regeringens 2015 plan ikke sammen økonomisk.

Det er selvfølgelig ikke kun færre på sygedagpenge, vi skal fokusere på, men det springer i øjnene, at der er et markant højere sygefravær i den offentlige sektor end i det private erhvervsliv.

Regeringen har bebudet, at der skal nedsættes en kommission, der kan øge arbejdsudbuddet. De tendenser til opdrift i udgifter til sygefravær, førtidspension og fleksjob, vi ser i finanslovsforslaget for 2008, understreger kun nødvendigheden af dette projekt.”

Arbejdsmarked
28. august 2007
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk