Personaleomsætning 2006

  • Årlig tilgang på 28,3 pct. og afgang på 25,1 pct.

Med dette nyhedsbrev offentliggøres hovedresultaterne fra DA’s PersonaleomsætningsStatistik for 2006.

Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2006 28,3 pct. Tilgangen for arbejdere var 32,5 pct. og var dermed klart højere end tilgangen for funktionærer, som var 22,2 pct.

Den samlede afgang på hele DA-området var i 2006 25,1 pct. Også afgangen var med 29,2 pct. for arbejdere højere end for funktionærer, hvor den var 19,2 pct.

Den generelt højere personaleomsætning for arbejdere end for funktionærer ses også inden for de tre hovedbrancher fremstillingsvirksomhed, bygge- og anlægsvirksomhed samt serviceprægede erhverv.

Fordelt på delbrancher ses den største til- og afgang inden for hotel- og restaurationsvirksomhed på hhv. 44,7 pct. og 41,9 pct., jf. tabel i læs mere boksen. Den næststørste tilgang er inden for forretningsservice mv. og den næststørste afgang er inden for detailhandel. Den mindste til- og afgang ses inden for transportmiddelindustri på hhv. 15,1 pct. og 12,7 pct.

Den kvartalsvise til- og afgang på hele DA-området lå for alle fire kvartaler i 2006 mellem 7,3 pct. og 10,4 pct. Fordelt på hovedbrancher ses den største personaleomsætning inden for bygge- og anlægsvirksomhed, jf. tabellen i læs mere boksen.

Et særskilt notat med detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af personaleomsætningen kan rekvireres ved henvendelse til DA.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation Personaleomsætning 2006 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af personaleomsætningen. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag på e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Publiceret:
30. august 2007
LÆS MERE
TabelPrintvenlig version