25.000 flere med handicap i arbejde

Beskæftigelsen steg fire procent fra 2005 til 2006 for folk med handicap og længerevarende helbredsproblemer, viser undersøgelse fra SFI

Handicappede har haft en meget flot stigning i beskæftigelsen det seneste år. Det viser en undersøgelse Socialforskningsinstituttet har foretaget for Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Ifølge undersøgelsen er beskæftigelsesgraden steget fra 50,6 til 54,8 på et enkelt år. Det svarer til 25.000 flere i beskæftigelse i en periode, hvor den generelle beskæftigelsesgrad ikke er steget.

Undersøgelsen arbejder med et meget bredt handicap begreb, der dækker alle, som selv mener de har et ”længerevarende helbredsproblem eller et handicap”. Undersøgelsen viser, at hver fjerde dansker placerer sig selv i den kategori.

De fleste i undersøgelsen mener, de har et godt helbred. 58 procent af personerne med handicap eller længevarende helbredsproblem mener, at de har et godt, vældig godt eller et fremragende helbred, mens 42 procent mener, de har et mindre godt eller dårligt helbred.

Chefkonsulent Henning Gade:

”Det er en meget positiv udvikling, vi ser her. Undersøgelsen bekræfter, at det danske arbejdsmarked er rummeligt.

De gode konjunkturer har en del af forklaringen på de handicappedes positive beskæftigelsesfremgang, men også regeringens handicapplan har spillet en rolle. Specielt i forhold til de alvorligere handicap er der brug for et seriøst samarbejde mellem virksomhederne og det offentlige.

Langt de fleste med et længerevarende helbredsproblem eller et handicap er ansat på helt ordinære vilkår. Kun 13 procent er ansat på særlige vilkår.”

Arbejdsmarked
30. august 2007
KONTAKT