Hjælpen skal komme ude fra

Det kæmpe fald i ledigheden understreger det nødvendige i mere udenlandsk arbejdskraft til virksomheder, mener DA.

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort nye ledighedstal for juli 2007.

Ledigheden er faldet med 6.200 på en måed og udgør nu 90.500 personer, svarende til en ledighedsprocent på 3,3 pct.

Chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen:

”Den kraftigt faldende ledighed er et godt vidnesbyrd om virksomhedernes store behov for nye medarbejdere.

Alle muligheder for at øge udbuddet af arbejdskraft skal afprøves for at fastholde opsvinget og virksomhedernes mulighed for at øge produktionen.

Det vil have umiddelbar effekt, hvis vi tager initiativer, der kan få flere fra andre lande til at arbejde i Danmark. Vi skal kort og godt åbne øjnene hos arbejdstagerne i vores nabolande for de gode jobmuligheder i Danmark.

Det er helt nødvendigt, at Danmark sender et tydeligt signal til hele verden om, at nye medarbejdere, som har de kvalifikationer, virksomhederne så hårdt har brug for, er velkomne her i landet.

Det vil f.eks. være en åben invitation til udlandet at indføre en generel green card-ordning med faste kriterier for, hvad der kræves for at komme til Danmark og arbejde. Så kan de interesserede via opslag på internettet se, om de opfylder betingelserne.”

Arbejdsmarked
30. august 2007
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk