Mere uddannelse giver ikke hænder nok på arbejdsmarkedet

Mere uddannelse er i sig selv et positivt bidrag, men langt fra tilstrækkeligt.

I følge en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd bliver der alvorlig mangel på faglært arbejdskraft i fremtiden. Der bliver færre ufaglærte. Såfremt uddannelsesniveauet for de unge ikke vokser, vil der opstå mangel på faglærte, medens der vil være for mange ufaglærte i arbejdsstyrken i forhold til, hvad virksomhederne har brug for.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Vores undersøgelse viser også, at der bliver mangel på faglærte med det nuværende uddannelsesniveau. Vi får dog flere i arbejdsstyrken med en videregående uddannelse som måske vil overtage nogle af de faglærte jobs.

Den største udfordring er imidlertid manglen på arbejdskraft og en faldende arbejdsstyrke i det kommende år. I 2019 mangler ca. 60.000 personer. Mere uddannelse vil i sig selv være et positivt bidrag, men vil langt fra være tilstrækkeligt.

En forstærket indsats for at skaffe flere faglærte, som DA støtter, skal altså sammenkædes med behovet for en national strategi for at sikre tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft på arbejdsmarkedet. Her bliver det nødvendigt for mere import af udenlandsk arbejdskraft gennem en Green Card-ordning og flere af de ca. 900.000 som er på overførselsindkomst, skal indlemmes i arbejdsstyrken.

Behovet for flere faglærte skal løses med følgende tiltag:

Flere stærke unge, som ellers ville vælge gymnasiet, skal tiltrækkes af en faglig uddannelse. Der skal være bedre mulighed for at vælge højere niveauer i fagene og videreuddannelsesmuligheder skal være tydeligere, så EUD kan blive en god karrierevej for alle unge.

De unges kundskaber fra folkeskolen skal forbedres. For mange forlader skolen uden at kunne læse eller regne godt nok. Lave karakterer giver stort frafald.

Der skal indføres en kontaktlærer- og mentorordning på erhvervsskolerne og oprettes stamklasser, så de svage elever får faste holdepunkter i uddannelsen. ”

Uddannelse
31. august 2007
KONTAKT
LINKS
Undersøgelsen fra Arbejderb­evæg-elsens Erhvervsråd (pdf)