Fortsat vækst i antallet af praktikpladser

Antallet af praktikpladser er steget med knapt 8 pct.

Undervisningsministeriet offentliggør i dag tal for praktikpladssituationen første halve år af 2007.

Antallet af praktikpladser er steget med knapt 8 pct. til 64.619 sammenlignet med juni 2006.

Samtidig er antallet af praktikpladssøgende fortsat faldende. I juni 2007 er 4.589 praktikpladssøgende. Det er 2000 færre i forhold til juni 2006.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Det er glædeligt, at væksten af praktikpladser har bidt sig fast.

Tallene fra Undervisningsministeriet vidner dog samtidig om, at der er brug for en ekstra indsats overfor de knapt 4.600 elever, der pt. står uden praktikplads. For at få de sidste praktikpladssøgende med er det afgørende, at de unge er fleksible både hvad angår faglig og geografisk mobilitet. Først da kan vi opnå et fuldt match mellem udbudte praktikpladser og praktikpladssøgende.”

Uddannelse
5. september 2007
KONTAKT
LINKS
Praktikpla­ds-situation ultimo juni 2007