Medarbejderklausuler skal være kendte

Arbejdsretten fastslår, at det strider mod hovedaftalen, at virksomheder indgår medarbejderklausuler, der er ukendte for medarbejderne

Arbejdsretten har i dag afsagt dom i sagen om de såkaldte medarbejderklausuler. Dommen fastslår, at det strider mod hovedaftalen, at to virksomheder indgår aftaler om ikke at ansætte hinandens medarbejdere uden, at det er en kendt del af de berørte medarbejderes vilkår. Dermed har arbejdsgiversiden tabt sagen om forståelse af Hovedaftalens § 9, stk. 2: ”Der må ikke fra nogen side lægges hindringer i vejen for, at en arbejdstager udfører så meget og så godt arbejde, som hans evner og uddannelse tillader ham”.

Selve sagen tager udgangspunkt i et vikarbureau, der med sine kunder havde aftalt, at de ikke måtte ansætte de vikarer, der blev udlejet til dem. Denne klausul var ukendt for medarbejderne og udgjorde ikke en del af de aftalte ansættelsesvilkår.

Vicedirektør Povl-Christian Jensen:

”Dansk Arbejdsgiverforening har hele tiden ment, at medarbejderklausuler skal være kendte for medarbejderne, men vi er overraskede over, at det er en følge af hovedaftalen.

Vi har støttet regeringens forslag – der ikke kunne samle flertal - om, at det ved lov blev forbudt at indgå hemmelige aftaler, men nu viser denne afgørelse, at det allerede er forbudt i kraft af Hovedaftalen.

Dommen viser også, at Arbejdsretten tillægger sådanne klausuler stor betydning, og de skal udgøre en kendt del af vilkårene for ansættelse.

Vi har ingen grund til at tro, at der findes mange af sådanne aftaler, men da der har været politisk diskussion om temaet, kan dommen få principiel betydning.

Vi er selvfølgelige ikke begejstrede over at tabe en sag, men vi er omvendt tilfredse med, at dommen nu skaber det grundlag, som politikerne ikke har kunnet blive enige om”.

Personale og administration
7. september 2007
KONTAKT
Chefkonsulent
Povl-Christian Jensen
33 38 92 80
pcj@da.dk