KonfliktStatistik 1. og 2. kvartal 2007

  • Højt konfliktomfang
  • Typisk for et overenskomstår

I 2. kvartal 2007 var der 261 overenskomststridige konflikter, som resulterede i 34.220 tabte arbejdsdage. Konflikterne involverede i gennemsnit 48,4 personer og var af 2,5 dags varighed. Det samlede konfliktomfang var dermed højt sammenlignet med samme kvartaler de seneste år, men typisk for et år med overenskomstforhandling.

Der var i 2. kvartal 2007 175 konflikter med baggrund i lønspørgsmål. Lønkonflikterne resulterede i 24.587 tabte arbejdsdage, og i gennemsnit var lønkonflikterne af 3,3 dages varighed og involverede 63,8 personer.

Tabellen i Læs mere boksen viser de overenskomststridige konflikter i alt samt de overenskomststridige konflikter begrundet i lønkonflikter siden 2002.

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik indeholder yderligere oplysninger om overenskomststridige konflikter og udkommer dags dato.

Metode

KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige konflikter inden for DA-området.

Statistikken bygger på indberetninger om konflikter med oplysninger om konfliktårsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af konflikten. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af konflikter og varigheden heraf. Desuden er det muligt at beregne antallet af tabte arbejdsdage.

En uddybende dokumentation kan findes i Læs mere boksen.

KONTAKT
Chefkonsulent
Povl-Christian Jensen
33 38 92 80
pcj@da.dk
Publiceret:
10. september 2007
LÆS MERE
TabelPrintvenlig versionDokumentation