DA’s 10-punkts plan

Manglen på arbejdskraft skal bekæmpes af et mere effektivt beskæftigelsessystem

Dansk Arbejdsgiverforening ser med bekymring på, at muligheden for fortsat vækst i dansk økonomi bremses af manglen på arbejdskraft.

Det er positivt, at regeringen vil tage yderligere initiativer for at øge tilgangen af arbejdskraft fra udlandet. Den aktuelle beskæftigelsessituation gør det også nødvendigt med en række hurtigtvirkende tiltag, der kan bringe antallet af ledige yderligere ned, og dermed ad den vej tilføre flere medarbejdere til virksomhederne.

DA har den 5. september 2007 præsenteret beskæftigelsesministeren for en plan med i alt 10 konkrete initiativer, som bør sættes i værk umiddelbart. Hovedparten af forslagene kan efter DA’s vurdering gennemføres administrativt.

Arbejdsmarked
6. september 2007
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
LÆS MERE
DA's 10-punkts plan: Manglen på arbejdskraft skal bekæmpes af et mere effektivt beskæftige­lsessystem