Frafaldet skal ned på erhvervsuddannelser

Mentorordning og test er vejen frem, hvis frafaldet skal mindskes.

I en ny undersøgelse offentliggjort i dag af Ugebrevet A4 slår lærerne på de tekniske skoler alarm.

A4 undersøgelsen dokumenterer, at over halvdelen af lærerne oplever, at eleverne i dag er fagligt svagere end for 5-10 år siden. Kun fem procent af lærerne mener, at eleverne i dag er fagligt stærkere. Majoriteten af lærerne mener også, at det er blevet sværere at undervise eleverne de seneste år. Og endelig melder lærerne om, at eleverne er meget dårligere motiveret for at gå i skole end tidligere.

Undersøgelsen konkluderer, at der skal mirakler til, hvis regeringen skal nå sit mål om, at 95 procent af unge skal have en ungdomsuddannelse i 2015.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”For at nedbringe det stigende frafald på EUD er det helt nødvendigt at imødegå udviklingen med en række tiltag:

Mange af de svageste elever skal i stedet for EUD i gang med en 2 årig Erhvervsgrunduddannelse (EGU) med praktikforløb som gennemføres på en produktionsskole. Denne elevgruppe kan efterfølgende afsluttet en erhvervsuddannelse som voksenlærling eller som en grundlæggende voksenuddannelse.

For at sikre, at kun elever med tilstrækkelige kundskaber kommer ind på en erhvervsskole, skal alle elever gennemføre en test inden for de første 14 dage, Prøven bør indeholde både en skriftlig og en praktisk del. Herved fastlægges det, hvilke elever der har de fornødne kompetencer til at fortsætte evt. med mentorbistand, og hvilke elever der vil få mere ud af at gå i gang med EGU.

Endelig bør mentorordningen være obligatorisk på alle erhvervsskoler. Her har et par skoler allerede vist vejen og nedbragt frafaldet betragteligt.”

Uddannelse
17. september 2007
KONTAKT