Praktikpladser haves – elever søges

Praktikpladsmangel afløses af mangel på elever.

I juli 2007 er der indgået 21.470 praktikpladsaftaler viser tal fra Undervisningsministeriet. Det er en stigning på 3 pct. i forhold til juli 2006. Især den nye mesterlæreruddannelse tegner sig for mange praktikpladsaftaler.

I juli 2007 søgte 4.288 elever en praktikplads. Det er laveste antal siden januar 2003, hvor adgangen til skolepraktik på visse erhvervsuddannelser blevet begrænset.

Tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen viser, at der er 700 ledige praktikpladser inden for EUD-området. 14.000 virksomheder blev i maj 2007 spurgt om mangelen på arbejdskraft herunder elever og flere meldte tilbage, at de savnede elever.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Det er positivt, at antallet af praktikpladser fortsat befinder sig på et højt niveau. Det er samtidig bemærkelsesværdigt, at antallet af praktikpladssøgende er det lavest registrerede siden 2003.

Et kig på www.praktikpladsen.dk viser, at det bugner med pladser: 164 virksomheder har tilsammen 537 ledige praktikpladser.

Mange virksomheder oplever nu, at det bliver vanskeligere at rekruttere unge. Praktikpladsmangel afløses af mangel på elever inden for flere brancher. Det er derfor vigtigt, at erhvervsskolerne og vejlederne opfordrer de praktikpladssøgende elever til at søge, hvor der er ledige praktikpladser.”

Uddannelse
25. september 2007
KONTAKT
LINKS
EUD-praktikpl­ads-situationen juli 2007