Lav ledighed skal følges op med handling

Skal ledigheden fortsætte nedad er det nødvendigt at gøre op med åbenbare paradokser, mener DA.

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort nye ledighedstal for august 2007.

Ledigheden er fortsat lav og udgør nu 91.100 personer, svarende til en ledighedsprocent på 3,3 pct.

Den 5. september 2007 præsenterede DA beskæftigelsesministeren for en plan med 10 konkrete forslag til initiativer, som kan sættes i værk straks og virke med det samme.

Chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen:

”Lige nu handler det om at skabe nogle rammer, der kan få ledige endnu hurtigere tilbage i arbejde.

Det politiske system må udvise rettidig omhu og få fjernet nogle af de åbenbare paradokser i måden, vi har indrettes os på.

Med deltidsdagpenge understøtter vi, at personer kan arbejde på nedsat tid i en periode, hvor der er en masse fuldtidsjob at få. Perioden på supplerende dagpenge bør sænkes fra 52 til 13 uger.

Kommunernes mulighed for at dele regningen for deres fejlagtige rådighedsadministration med staten bør høre op. Dokumentationen af, at kommunerne laver fejl i mere end halvdelen af deres afgørelser om lediges rådighed bør følges op med et initiativ, der fjerner den statslige refusion.

Der er indført et nyt redskab i beskæftigelsesindsatsen om, at ledige skal kunne pålægges at søge bestemte job. Det skal bruges konsekvent og skal som de øvrige redskaber være omfattet af en sanktion.”

Arbejdsmarked
27. september 2007
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
LÆS MERE
DA's 10-punkts plan