Pessimismen må ikke få overtaget

Unødig bekymring må ikke ”jage” elever på erhvervsuddannelserne væk på forhånd.

En undersøgelse offentliggjort af Ugebrevet A4 i dag viser, at 69 procent af lærerne på de tekniske skoler mener, at erhvervsuddannelsernes forløb og opbygning er for modulopsplittede, individualiserede og forvirrende for de unge. 64 procent af lærerne kritiserer erhvervsuddannelserne for at lægge for meget vægt på den enkelte elevs ansvar for egen læring.

Netop elevernes ansvar for egen læring og individualiseringen på erhvervsuddannelserne har fået skylden for, at frafaldet er eksploderet de senere år. Men kun 15 procent af lærerne i undersøgelsen tror på, at den nye reform vil gøre det nemmere at få flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Næsten hver anden lærer erklærer, at den nye lov hverken vil gøre fra eller til, mens andre 15 procent mener, at det vil blive lettere at få eleverne i mål.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Diskussionen om erhvervsskolernes økonomi og uklarhed om erhvervsuddannelsernes fremtid skaber unødig bekymring hos erhvervsskolelærerne. Men pessimismen må ikke få overtaget, så omtalen ”jager” eleverne væk på forhånd.

Der er flere gode takter i den udvikling, der har kendetegnet erhvervsuddannelserne på det seneste:

Det har siden 2003 boomet med praktikpladser, og færre søger forgæves.

En mentorordning, hvor en voksen følger frafaldstruede unge på tæt hold, har nedbragt frafaldet på flere erhvervsskoler.

En ny mulighed for at vælge fag på højere niveau og en løbende kompetencevurdering, der medtænker tidligere erhvervede kompetencer, skaber grobund for, at bogligt stærke elever i højere grad vil se en erhvervsuddannelse som et alternativ til gymnasiet.

Der er naturligvis fortsat rum til forbedring, men den seneste udvikling på området lover godt for fremtiden.”

Uddannelse
1. oktober 2007
KONTAKT
LINKS
Artikel "Ny lov stopper næppe frafald". Ugebrevet A4 1.10.07