Gennembrud for tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft

Plan for international rekruttering. Et gennembrud og en god begyndelse for global konkurrence om arbejdskraft, siger DA

Regeringen har i dag offentliggjort sin plan for international rekruttering.

Planen har 6 mål:

  • bedre markedsføring af Danmark som arbejdssted bl.a. satsning på at øge kendskabet til at leve og arbejde i Danmark
  • lettere adgang til at få arbejde i Danmark bl.a. indførelse af en bedre jobkortordning, en offensiv Green Card ordning for kvalificerede og indførelse af lettere adgang til arbejdstilladelser for medarbejdere fra 3-lande i koncerner
  • virksomhederne skal have bedre service til at rekruttere bl.a. nedsættelse af en task force, som skal identificere barrierer for virksomhederne, ny organisering af indsatsen i jobcentrene og etablering af en samlet netindgang workimport.dk
  • bedre muligheder til at fastholde og integrere udenlandske arbejdstagere bl.a. familiepakker til udenlandske arbejdstagere og styrket danskundervisning
  • målrettet rekruttering til den offentlige sektor bl.a. fokus på udenlandsk rekruttering i sundhedssektoren
  • bedre overvågning og dokumentation af området bl.a. etablering af større overskuelighed over antallet af udenlandske arbejdstager i Danmark

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Med fremlæggelsen af regeringens plan er der etableret et godt grundlag for et gennembrud for en øget international rekruttering.

For første gang satses der bredt og offensivt på rekruttering i udlandet, og det åbner mange muligheder for virksomhederne i den globale konkurrence om den kvalificerede arbejdskraft.

Danmark har på såvel kort som lang sigt brug for flere udenlandske arbejdstagere i både den private og den offentlige sektor, hvis vi fortsat skal kunne finansiere det danske velfærdssamfund og sikre den danske økonomiske vækst.

Kampen om arbejdskraften bliver stadig mere global, og vi må derfor løbende forstå at skabe rammer, så det både er muligt og attraktivt at komme til Danmark for de kvalificerede medarbejdere, vi har brug for. Det er den nye plan en god begyndelse på.”

Arbejdsmarked
3. oktober 2007
KONTAKT
LINKS
Regeringens handlingsplan: Danmark- et godt sted at arbejde