Gode rammer for voksen- og efteruddannelse

I en globaliseret verden klarer vi os kun, hvis vi uddannelsesmæssigt er i verdensklasse.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er i dag nået til enighed om at styrke voksen- og efteruddannelsesområdet, særligt for de kort uddannede. Det skal ses i sammenhæng med, at virksomhederne i dag står for – og selv betaler – 2/3 af den samlede kompetenceudvikling af den voksne arbejdsstyrke. Dertil kommer, at der under de seneste overenskomstforhandlinger er aftalt bestemmelser om medarbejdernes ret til selvvalgt uddannelse. Det finansieres via såkaldte kompetenceudviklingsfonde etableret af overenskomstparterne.

Regeringen bevilliger nu en ekstra milliard til mere efteruddannelse de næste tre år. Den ekstra milliard vil bl.a. bidrage til, at erhvervsskolerne bedre vil være i stand til at imødekomme efterspørgslen fra både virksomheder og medarbejdere.

Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen:

”I en globaliseret verden klarer vi os kun, hvis vi uddannelsesmæssigt er i verdensklasse. Det kræver, at såvel den enkelte medarbejder, virksomhederne og det offentlige påtager sig et ansvar.

Det er en selvstændig udfordring at få de mange kortuddannede med svage almene kundskaber til at dygtiggøre sig – både på det almene og på det faglige område. Det bliver en sej proces. Derfor må vi fortsat rette fokus mod de medarbejdere, som er tøvende over for at medvirke i efteruddannelse – hvad enten det er i offentligt eller privat regi.”

Uddannelse
12. oktober 2007
KONTAKT
Chefkonsulent
Ann B. Poulsen
33 38 94 15
abp@da.dk