Dansk Arbejdsgiverforening har den 27. september 2007 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Forslag til ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Akkreditering af videregående uddannelser, bestyrelse og repræsentantskab)

[Dansk Arbejdsgiverforening er ved brev af 11. september 2007 opfordret til at kommentere ovennævnte lovforslag.

I henhold til lovforslaget indstiller Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU), Rådet om de Kortuddannedes Fortsatte Uddannelse og Rådet for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (REVE) fortsat medlemmer til bestyrelsen for Danmarks Evalueringsinstitut. Det præciseres dog i lovforslaget, at de af rådene indstillede personer skal have viden og erfaring inden for de respektive uddannelsesområder, herunder institutionsforhold.

DA kan tilslutte sig dette og har i øvrigt ingen kommentarer til lovforslaget.

KONTAKT
Publiceret:
2. oktober 2007